JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA

JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA

Advokát

akrcova@semancin.sk
+421 2 3219 94 90


Anita Krčová sa zameriava na právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, konkurzy a reštrukturalizácie, právne audity a právne due diligence a právo nehnuteľností a stavebné právo.

Anita Krčová má bohaté skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva dlžníkom a veriteľom v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. Ako konkurzný správca spravovala konkurzy niekoľkých významných slovenských spoločností a dokáže klientom pomôcť sa zorientovať a poradiť v konkurznom práve, v konaní pred súdom  a navrhnúť vhodné riešenie; rovnako má skúsenosti s prípravou reštrukturalizačného posudku a ako reštrukturalizačný správca viedla samostatne reštrukturalizačné konanie.

Má významné skúsenosti v oblasti stavebníctva a nehnuteľností. Poskytuje právne poradenstvo v súvislosti s predajom nehnuteľností, vrátane vykonávania kontrolných právnych auditov nehnuteľností a prípravy transakčnej dokumentácie. Má bohaté skúsenosti v oblasti inžinieringu, najmä v súvislosti so získavaním územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí.

Anita Krčová pripravovala predaj niekoľkých slovenských spoločností zahraničným investorom, vrátane administrovania právnych previerok a prípravy a negociácie právnych dokumentov súvisiacich s prevodom.

Vzdelanie

Univerzita P. J. Šafárika, Slovensko - Doktor práv
Eberhart-Karls-Universität Tübingen (D) – Master
ESCP-EAP European School of Management Berlin (D) - Master of Business Administration

Jazyky

Slovenský
Nemecký
Anglický

Pracovné skúsenosti

PricewaterhouseCoopers, Berlin (D), oddelenie pre východnú Európu

Členstvo

Advokát, Slovenská advokátska komora
Konkurzný a reštrukturalizačný správca, Ministerstvo spravodlivosti SR
BDHW EWIV - združenie advokátov a správcov v Nemecku

Špecializácia

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky