Bankovníctvo, financie, kapitálové trhy a poisťovníctvo

Bankové a finančné transakcie sú veľmi komplexné, vyžadujú si správne štruktúrovanie a častokrát aj znalosť zahraničného práva. Klienti potrebujú právnika so silnými znalosťami lokálneho práva, ktorí sa však vie orientovať v medzinárodných štandardoch a v prípade potreby dokáže zabezpečiť spoluprácu so zahraničnými právnikmi.

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo na vysokej odbornej úrovni vychádzajúc z právneho poriadku Slovenskej republiky, európskeho práva, slovenských a medzinárodných zvyklostí a štandardov rozličných organizácii ako napríklad LMA, ISDA, ISMA a pod..

Vieme Vám poskytnúť komplexné právne poradenstvo v oblasti bankovníctva, financií, kapitálových trhov a poisťovníctva, najmä:

  • poradíme pri zvolení vhodnej štruktúry financovania,
  • pripravíme alebo zrevidujeme transakčnú dokumentáciu (napr. zmluvu o bilaterálnom/syndikovanom úvere, zabezpečovacie zmluvy, leasingové zmluvy, zmluvy o obchodovaní s finančnými nástrojmi, ISDA, ISMA, emisné podmienky, prospekt),
  • spolu s Vami vyrokujeme transakčnú dokumentáciu,
  • poradíme pri plnení podmienok pre poskytnutie úveru,
  • vykonáme previerku právnych rizík a zodpovednostných vzťahov,
  • poradíme pri vymáhaní pohľadávok,
  • zastúpime Vás pri reštrukturalizácii úverov,
  • zastúpime Vás v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní,
  • poradíme Vám pri riešení poistenia v súvislosti s financovaním.
  • zastúpime Vás v spore týkajúceho sa poistného plnenia.

Okrem transakčného právneho poradenstva venujeme osobitnú pozornosť zastupovaniu klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach týkajúcich sa oblasti bankovníctva, financií, kapitálových trhov a derivátov.

Referencie

Zastupovanie banky (agenta) v prelomovom prihlasovaní pohľadávok zo syndikovaného úveru v konkurznom konaní.

Právne poradenstvo poskytnuté banke pri financovaní a refinancovaní centra s retailovými priestormi vo viac ako 20 miliónov EUR.

Právne poradenstvo poskytnuté banke pri financovaní a refinancovaní administratívneho centra v hodnote viac ako 23 miliónov EUR.

Povedali o nás

Kombinácia profesionálneho a osobného prístupu, ako aj porozumenie potrebám klienta, predstavuje u Jozefa garanciu naplnenia očakávania jeho klienta.

Rastislav Václavík, Tatrabanka, a.s.

Na spolupráci s Jozefom si vážim konštruktívnosť a efektívnosť pri hľadaní riešení.

Matúš Jurových, Penta Investment, s.r.o.

Jozefa poznám z minulosti, z prípravy úverovej dokumentácie pre veľký developerský projekt, pričom Jozef odviedol kvalitnú prácu.

JUDr. Ing. Ľubomír Škvaril, Privatbanka, a.s.

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky