Mgr. Ján Holota, LL.M.

Mgr. Ján Holota, LL.M.

Advokátsky koncipient

+421 903 909 922
 
"Požiadavky klientov sa snažím riešiť invenčným, ale zároveň dôsledným spôsobom."
 
 

Ján Holota je advokátskym koncipientom, ktorý sa pripojil k tímu našej advokátskej kancelárie po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Počas štúdia sa zameriaval na právo a riadenie obchodných spoločností.

V našej kancelárii sa Ján zameriava najmä na poskytovanie právnych služieb v oblasti bankovníctva a financií, práva obchodných spoločností, nehnuteľností a sporovú agendu.

Vzdelanie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Magister
Central European Management Institute v Prahe - LL.M.

 
 
Jazyky

Anglický jazyk

Pracovné skúsenosti

AK Ján Holota - právny asistent

Členstvo

Slovenská advokátska komora

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky