Mgr. Ing. Martin Konvit

Mgr. Ing. Martin Konvit

Advokátsky koncipient

mkonvit@semancin.sk
+421 903 909 921

"Klientom prinášam vždy riešenia konformné z pohľadu nielen právneho, ale aj z pohľadu technického."

 


Martin Konvit je advokátskym koncipientom.

Martin Konvit sa v rámci nášho tímu venuje najmä oblastiam práva ochrany osobných údajov, práva informačno-komunikačných technológií a právu duševného vlastníctva. V rámci uvedených oblastí sa špecializuje najmä na problematiku ochrany osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti a softvérového práva.

Martin je absolventom Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a zároveň absolvoval Fakultu práva Paneurópskej vysokej školy. Zároveň pokračuje v ďalšom štúdiu formou rigorózneho konania na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Pri poskytovaní právneho poradenstva klientom našej advokátskej kancelárie využíva Martin unikátnu kombináciu znalostí z oboru práva a odboru informatiky, pričom jeho snahou je vždy návrh riešenia, ktoré je súladné nielen s právnou úpravou, ale je zároveň vhodné aj z pohľadu technického.

Martin sa zároveň špecializuje aj na právo životného prostredia a odpadového hospodárstva.

Vzdelanie

Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva - Magister

Žilinská Univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky - Inžinier

Jazyky

Anglický

Pracovné skúsenosti

Vojčík & Partners, s.r.o. – advokátsky koncipient

Členstvo

Slovenská advokátska komora

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky