Mgr. et Mgr. Michal Bezák

Mgr. et Mgr. Michal Bezák

Advokát

mbezak@semancin.sk
+421 903 909 915

"Mojou úlohou je uplatniť v rámci zákona všetko, čo je v prospech môjho klienta."

Michal Bezák


Michal Bezák je spolupracujúcim advokátom s advokátskou kanceláriou SEMANČÍN & PARTNERS.

Počas svojej praxe získal bohaté skúsenosti najmä vo sfére rodinného práva, dedičského práva, majetkových vzťahov medzi manželmi vrátane modifikácie a vyporiadania BSM, ako aj majetkových vzťahov medzi nezosobášenými partnermi a ich vyporadaní vrátane zastupovania pred súdom.

S početnými skúsenosťami v oblasti predsúdneho trestného konania, ako i trestného konania pred všeobecným súdom vie poradiť klientom i v trestnoprávnej oblasti. Zastupoval mnohých klientov v trestnom konaní. Počas priebehu trestného konania poskytuje právne služby vo všetkých štádiách trestného konania. Najmä vie poradiť pri podávaní sťažností proti jednotlivým rozhodnutiam - uzneseniam orgánom činným v trestnom konaní, poskytuje právnu pomoc klientovi vo väzbe, zastupuje klienta v priebehu trestného konania, posudzuje podmienky na eventuálne uzavretie dohody o vine a treste medzi prokurátorom a klientom.

Zameriava sa predovšetkým na trestné právo v oblasti hospodárskej kriminality, so špecializáciou na trestnú zodpovednosť právnických osôb.

Ďalej sa dlhodobo venuje daňovému právu, vrátane zastupovanie klientov ako daňových subjektov v priebehu daňovej kontroly a v daňovom konaní pred správcom dane. Michal zastupoval klientov aj v súdnych sporov v oblasti daní.

Poskytuje právne poradenstvo aj v oblasti  pracovného práva a obchodného práva.

V týchto právnych oblastiach zastupuje klientov, ako i v príslušných konaniach pred všeobecnými súdmi SR, rozhodcovskými orgánmi a orgánmi verejnej moci SR.

Referencie

Opakované právne zastupovanie klienta v priebehu daňového konania, ako i v celom priebehu prípravného trestného konania v súvislosti s daňovými trestnými činmi.

Právne zastupovanie obchodnej spoločnosti v súdnych sporoch v súvislosti so spormi s jej obchodnými partnermi.

Právne poradenstvo a zastupovanie klienta v súvislosti s určením neplatnosti listiny o vydedení potomka.

Vzdelanie

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava - Magister
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislava, Bratislava - Magister

Jazyky

Slovenský
Nemecký
Ruský

Pracovné skúsenosti

Blaha, Erben & Partneri

Členstvo

Slovenská advokátska komora

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky