Mgr.Michal Orviský

Mgr.Michal Orviský

Advokátsky koncipient

morvisky@semancin.sk

Mobil: +421 910 108 909

 

„Efektívna komunikácia je základom pre spokojného klienta.“


Michal Orviský je advokátskym koncipientom, ktorý v roku 2020 úspešne ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia pôsobil ako právny asistent v advokátskej kancelárii od roku 2016, neskôr pôsobil na projekte efektívna justícia na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. V bakalárskom štúdiu sa zúčastnil študijného pobytu na University of East Anglia kde sa zaoberal štúdiom práva obchodných spoločností vo Veľkej Británii a mediálneho práva.

Počas štúdia sa venoval najmä problematike trestného práva, ochrany osobných údajov, pracovného práva a občianskeho práva.

 

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave   
Právnická fakulta University of East Anglia, Great Britain

Jazyky

Anglický

Pracovné skúsenosti

Advokátska kancelária agner & partners, s.r.o. – právny asistent
PaulQ law firm – právny asistent
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - právny asistent (stážista)

Členstvo

Slovenská advokátska komora

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky