Mgr. Natália Michalovová, LL.M.

Mgr. Natália Michalovová, LL.M.

Advokátka

nmichalovova@semancin.sk

Slovensko tel: +421 949 711 832

Taliansko tel: +39 351 559 18 13

"Za každým úspechom stojí dokonalá pripravenosť spojená s príležitosťou”. 

 

 


Natália sa špecializuje na oblasť medzinárodného obchodného práva, práva ochrany osobnosti v moderných technológiách a na oblasť bezpečnosti osobných údajov a informácií. Je autorkou e-booku “Internetové šialenstvo”, ktorý je nahliadnutím do sveta fungovania internetových gigantov, ich medzinárodného zdaňovania a ich spôsobu nakladania s našimi osobnými a senzitívnymi údajmi.

Natália študovala v zahraničí, na Univerzite Sapienza v Ríme, Taliansko, kde nadobudla skúsenosti a vedomosti v oblasti medzinárodnej kontraktualistiky, aplikovateľného práva na obchodné vzťahy medzi čínskymi obchodnými partnermi a podnikateľmi so sídlom v Európskej únii, riešenia sporov medzi obchodnými partnermi sídliacimi v rôznych štátoch, prevencii “default events”, ochrane práv priemyselného vlastníctva v Číne a v EÚ, ochrane autorov v internetovom svete.

V marci 2014 jej bol Univerzitou Sapienza, Rím, udelený titul “LL.M.” (Master of Law) v medzinárodnom obchodnom práve. Tu úspešne obhájila rigoróznu prácu na tému “Zneužívanie medzinárodného daňového práva”, venujúcu sa podrobnej štúdii evolúcie kontextu daňových únikov v oblasti medzinárodného obchodu, aspektov zneužívania daňových noriem v oblasti medzinárodného obchodu, orientácii národných súdov pri rozhodovaní sporov z daňových únikov a zneužívania daňových noriem (štúdie prípadov Google, Enron, Ryanair, Starbucks a Apple).

V rokoch 2015 – 2016 spolupracovala s talianskymi advokátmi vo veciach analýz bankových zmlúv a bankových operácií. A v roku 2016 absolvovala “Master v oblasti bankového práva a anatocizmu” v Miláne, kde nadobudla vedomosti v oblasti fungovania medzinárodného bankového práva.

V roku 2017 absolvovala v Ríme odborné školenie venované advokátom v oblasti ochrany Privacy a  osobných údajov, so zameraním na Data Protection a Data breach v podniku a v štátnej správe, práva na zabudnutie a ochrany osobnosti na internete.

Natália sa zaoberá hlavne obchodným právom, arbitrážami a sporovou agendou. Má skúsenosti a vedomosti v oblasti práva moderných technológií, blockchain a umelej inteligencie. Spolupracuje s talianskymi advokátmi v cezhraničných obchodných jednaniach a sporových konaniach. Má cenné medzinárodné skúsenosti v oblasti zdaňovania internetovej ekonomiky.

Publikuje články v denníku Pravda, kde sa venuje najmä témam problematiky ochrany osobnosti, osobných a senzitívnych údajov v digitálnom svete a zdaňovaniu internetovej ekonomiky.

Vzdelanie

Univerzita P. J. Šafárika, Košice –  Mgr.
Univerzita Sapienza, Rím, Taliansko – “LL.M.” (Master of Law)
Centro Anomalie Bancarie, Miláno – “Master breve”

 

 

Jazyky

Slovenský
Taliansky
Anglický

Pracovné skúsenosti

Advokátska kancelária POLVERINI STRNAD
Advokátska kancelária - Alianciaadvokátov s.r.o.
EDAS a.s.

Členstvo

Slovenská advokátska komora

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky