Akčný plán EÚ: Zmení prístup Slovenska k zneškodňovaniu odpadov na skládkach?

Hlavný cieľ akčného plánu je jasný - čo najmenej nového odpadu a čo najviac recyklovať odpad. Do roku 2025 majú členské štáty recyklovať najmenej 60% odpadu a do roku 2030 je to 65%. Stihne to Slovensko?

Viac sa dočítate - https://euractiv.sk/section/obehova-ekonomika/opinion/akcny-plan-eu-zmeni-pristup-slovenska-k-zneskodnovaniu-odpadov-na-skladkach-024760/


Autor:
Jozef Semančín

Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky