Čo (nie) je osobný údaj? Je ním fotografia, telefónne číslo alebo názov firmy?

V každom jednotlivom prípade, aj v zmysle GDPR, je potrebné postupovať individuálne pri určovaní, či istá informácia je alebo nie je osobným údajom. Závisí to od posúdenia dostupných údajov, ich vzájomnej súvislosti, od kontextu situácie ako celku. Posudzuje sa, či ide o zmysluplný kontext, ktorý dáva jednotlivým údajom zmysel a robí z nich informácie týkajúce sa fyzických osôb.

ČO SÚ OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby - jednotlivca. Aj informácie, ktoré po ich spojení môžu viesť k identifikácii jednotlivca, takisto predstavujú osobné údaje.

Jednotlivec je „identifikovaný“ alebo „identifikovateľný“, ak je ho možné odlíšiť od iných jednotlivcov. Nie je potrebné poznať meno osoby, aby sme mohli hovoriť o identifikovaní, stačí že vieme, že je to určitá osoba, ktorú vieme odlíšiť od iných osôb práve na základe daných informácií. Ak je jednotlivec identifikovateľný z informácií, ktoré sa ho týkajú, môžu tieto informácie predstavovať osobné údaje.

Za osobné údaje možno považovať napríklad meno a priezvisko, dátum narodenia či rodné číslo, fotografiu, lokalizačné údaje a pod.

Viac informácií nájdete tuhttps://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/co-je-osobny-udaj


Autor:
Lucia Semančínová

Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky