Čo robiť, ak Vám enviropolícia alebo SIŽP zaklopú nečakane na dvere?

Viac o tejto téme sa dozviete v PRACOVNOM SEMINNÁRI, ktorý je súčasťou webinára ENVIROMENTÁLNE DELIKTY 2021 (23.02.2021). Danú problematiku Vám priblížia naši kolegovia JUDr. Lucia Semančínová a Mgr. et Mgr. Michal Bezák.

https://nmc.sk/envirodelikty2021/

#zivotneprostredie #nmc #enviroment


Autori:
Lucia Semančínová
Michal Bezák

Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky