GDPR pre ICT: Povinnosti, riziká a riešenia v praxi

GDPR je téma, ktorá sa stáva s blížiacim sa dátumom aplikácie tohto nariadenia stále aktuálnejšou. V pondelok 4. decembra 2017 sa v Košiciach uskutočnil prvý zo série celodenných seminárov GDPR pre ICT: Povinnosti, riziká a riešenia v praxi, ktoré organizuje nakladateľstvo FORUM s.r.o. v spolupráci s našou advokátskou kanceláriou.

Cieľom seminára, ktorý viedol náš kolega Mgr. Ing. Martin Konvit, bolo priblížiť jeho účastníkom aplikáciu nariadenia GDPR na spoločnosti pôsobiace v oblasti IT technológií, najmä z pohľadu povinností IT subjektov, uplatňovania práv dotknutých osôb a zvládania bezpečnostných incidentov.

V rámci seminára odzneli aj aktuálne informácie ohľadom pripravovaného nariadenia ePrivacy, ktoré bude predstavovať špecializovanú úpravu ku GDPR pre oblasť poskytovania a využívania elektronických komunikačných služieb.

Ďalší zo série seminárov GDPR pre IT sa uskutoční dňa 11. decembra 2017 v Bratislave.


Autor:
Adriána Matejčíková

Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky