Google Analytics a obdobné služby je možné využívať len so súhlasom dotknutých osôb

Berlínska komisárka Úradu pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií vyhlásila, že – Google Analytics a obdobné služby je možné využívať len so súhlasom dotknutých osôb .

Prevádzkovatelia web stránok by mali skontrolovať obsah tretích strán a mechanizmy sledovania návštevníkov ich web stránok a po novom budú musieť získať súhlas dotknutých osôb, ak chcú využívať Google Analytics a obdobné služby na svojich stránkach, pre zobrazovanie obsahu tretích strán.  Google Analytics a obdobné služby využívajú zdieľané údaje užívateľov iných web stránok.  Ako povedala berlínska komisárka Úradu Maja Smoltczyková: „Integrácia služby Google Analytics si vyžaduje získanie súhlasu, ktorý spĺňa požiadavky GDPR.“ Prevádzkovatelia webových stránok a vydavatelia, ktorí nesprávne integrujú obsah tretích strán, by tiež mali zohľadniť, že za takéto porušenia GDPR im hrozia vysoké  pokuty.

Viac informácií ako by mal vyzerať správne získaný, nepreškrtnutý a informovaný súhlas na: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218462&pageIndex=0&doclang=SK&mode=Ist&dire=&occ=first&part=1&cid=497860

 


Autor:
Lucia Semančínová

Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky