KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Zúčastnili sme sa konferencie KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR).

Našu kanceláriu reprezentovali dvaja kolegovia – JUDr. Lucia Semančínová, ktorá si pre účastníkov pripravila DESATORO o GDPR a Mgr. Ing. Martin Konvit sa venoval Kybernetickej bezpečnosti vo svetle novej právnej úpravy.

Veľmi si vážime, že sme mohli byť opäť súčasťou skvelo organizovanej konferencie s tak vysokou účasťou. Pre nás je to jasný signál, že téme kybernetickej bezpečnosti a GDPR ľudí zaujíma, preto sa jej naďalej venujeme a všetky novinky či zmeny aktívne sledujeme.

Galériu z podujatia nájdete tu:

https://drive.google.com/open?id=1ga8BlnXlShZWwVFmFmOPfHqv7IN7-JLi


Kybernetická bezpečnosť & Ochrana osobných údajov

Zmeny platnej legislatívy a ich reálne dopady na chod podnikov

 

24. 10. 2017

Technopol Towers, Bratislava

 

„Hrozby a útoky v cyber priestore - stimuly pre posilnenie bezpečnosti a varovanie do budúcnosti.“

 

príspevky – PPT prezentácie

GDPR: Ako ho implementovať v praxi.
PDF
JUDr. Lucia Semančínová  • SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.  • Seniorný právny expert
Kybernetická bezpečnosť vo svetle novej právnej úpravy.
PDF
Mgr. Ing. Martin Konvit • SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.  
Čo (ne)rieši Zákon o kybernetickej bezpečnosti. doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.   • Oddelenie kryptológie a informačnej bezpečnosti, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave • mimoriadny profesor a prorektor
Ochrana osobných údajov v novom právnom rámci.
PDF
JUDr. Lucia Bezáková • Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky • Štátny radca, Odbor právnych služieb
Kybernetická obrana v kontexte bezpečnostných hrozieb.
PDF
Ing. Petra Hochmannová  • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky • Bezpečnostný špecialista
Bezpečnosť zdravotných záznamov pacientov v rámci eZdravia.
PDF
Ing. Marian Šimegh • Národné centrum zdravotníckych informácií • Riaditeľ sekcie rozvoja a integrácie
Zavedenie elektronickej registratúry na STU v Bratislave s napojením na elektronické schránky.
PDF
Ľubomír Jurica 
Martin Kusovský 
• A.V.I.S. – International Software Distribution & Servis, s.r.o.• Riaditeľ
• A.V.I.S. – International Software Distribution & Servis, s.r.o.• Vedúci projektu 
Bezpečnostné charakteristiky bankového domu.
PDF
Marek Zeman  • Tatra banka, a.s  • Head of department IS Security CISO, CRISC
Súčasný stav legislatívy a súvisiacich dokumentov v oblasti informačnej/kybernetickej bezpečnosti v SR – ciele, úlohy a realita.
PDF
Ing. Ján Hochmann  • DataCentrum, Ministerstvo financií Slovenskej republiky • Bezpečnostný analytik
Ako jednoducho aplikovať dobrú prax v riadení rizika na požiadavky GDPR.
PDF
Ing. Ivan Makatura, CRISC • IBM Slovensko, spol. s r.o. • Senior security consultant
Budovanie CSIRT tímov (aj) v kontexte návrhu Zákona o kybernetickej bezpečnosti.
PDF
Mgr. Lukáš Hlavička, CISSP, CEH, CHFI  • CSIRT.sk (Computer Security Incident Response Team Slovakia) • riaditeľ
Kybernetická bezpečnost, ochrana dat - existuje?
PDF
Ing. Zdeněk Blažek, CSc. CISM  • Commerzbank Praha •Vice President a bezpečnostný riaditeľ
Počítačová kriminalita. JUDr. Branislav Boháčik • Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

 


Autor:
Lucia Semančínová

Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky