ODBORNÉ ŠKOLENIE WHISTLEBLOWING

Pozývame Vás na odborné školenie na tému Whistleblowing pre zodpovedné osoby“.

PROGRAM

1. časť

 • Novinky, ktoré priniesol nový zákon o whistleblowingu
 • Čo je to whistleblowing a kto je whistleblowerom
 • Odborne spôsobilá zodpovedná osoba a jej oprávnenia a úlohy
 • Interný a externý systém whistleblowingu – ako ich správne viesť, aktualizovať
 • Účinné nástroje na prijímanie oznámení o podozreniach z korupcie, korupčného správania a inej protispoločenskej činnosti
 • Zvyšovanie povedomia zamestnancov o whistleblowingu
 • Ochrana whistleblowerov pred odvetnými opatreniami
 • Následky porušenia povinnosti zamestnávateľa / zodpovednej osoby – pokuty
 • Spracúvanie osobných údajov v rámci whistleblowing

2. časť

 • Formy protispoločenskej činnosti
 • Protispoločenská činnosť v intenciách trestného práva
 • Priebeh vyšetrovania protispoločenskej činnosti zodpovednou osobou
 • Ako má zodpovedná osoba citlivo viesť vyšetrovanie protispoločenskej činnosti a aké dôkazy je potrebné získať
 • Posilnenie postavenie whistleblowerov v trestnom konaní
 • Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti / Inšpektoráty práce – pôsobnosť

Školenie sa bude konať 16. januára 2020 od 9.00 do 12.30 h, v priestoroch Polus Tower I. Cena je 60 EUR s DPH a prihlasovať sa môžete na emailovej adrese office@semancin.sk.

Tešíme sa na Vás!


Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky