Pracovné raňajky na tému GDPR a kybernetická bezpečnosť

Dňa 23. apríla sme organizovali, spolu so spoločnosťou GrECo JLT Slovakia, ďalšie pracovné raňajky.

Na začiatku nám pán Martin Fábry, Cyber Security Consultant, porozprával o aktuálnom stave kybernetickej bezpečnosti na Slovensku a o tom, aké kyberútoky nám môžu hroziť.

Naša kolegyňa Lucia Semančínová nám predostrela hlavné zmeny v legislatíve, odporúčané kroky k dosiahnutiu súladu s GDPR a spomenula aj príklady z praxe.

Za spoločnosť GrECo JLT Slovakia vystúpil Martin Madleňák, ktorý priblížil poistenie ochrany osobných údajov a kybernetických rizík, aké sú možnosti a poskytol nám aj rôzne prípadové štúdie poistnej udalosti.

V mene advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS Vám chceme poďakovať za aktívnu účasť a podnetné otázky. 

 


Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky