Predstavenie literárno-dramatického odboru ZUŠ Hálkova

Dňa 15. júna sme pre Vás usporiadali divadelné predstavenie absolventov literárno - dramatického odboru ZUŠ Hálkova. Predstavenie sa stretlo s mimoriadne veľkým pozitívnym ohlasom. V mene advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS sa chceme všetkým zúčastneným poďakovať, že prišli s nami žažiť v letný podvečer kúsok umenia a podporiť tak mladé talenty. Špeciálna vďaka patrí všetkým vynikajúcim účinkujúcim pod vedením Mgr. art. Heleny Kuchárikovej - Adamovičovej.

Fotografie z daného podujatia sú k dispozícii tu.

Tím advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS


Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky