Reforma pravidiel EÚ o ochrane údajov 2018

Európska komisia práve spustila novú webovú stránku o reforme pravidiel EÚ o ochrane osobných údajov 2018. Poskytuje rozsiahle usmernenia pre organizácie k implementácii GDPR ako aj usmernenia pre občanov k ich právam. 
Informácie sú dostupné aj v slovenskom alebo českom jazyku.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_sk


Autor:
Lucia Semančínová

Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky