SD EÚ: Máte fan pages na Facebooku?

Správca fanúšikovskej stránky na Facebooku je zodpovedný spolu s Facebookom za spracúvanie osobných údajov návštevníkov tejto stránky.
Súdny dvor Európskej únie (Súdny dvor) vydal 5. júna 2018 rozsudok vo veci C‑210/16 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig‑Holstein (vnútroštátny dozorný orgán) proti Wirtschaftsakademie Schleswig‑Holstein GmbH (Wirtschaftsakademie).
 
Tento rozsudok sa síce týka aplikácie vybraných ustanovení už neaktuálnej smernice o spracúvaní osobných údajov vo vzťahu k určeniu subjektov, ktoré môžu byť považované za prevádzkovateľov pri spracúvaní osobných údajov, jeho závery sú však plne aplikovateľné aj na aktuálny právny stav platný od 25. mája 2018 podľa GDPR.
 
Viac informácií nájdete v článku našich kolegov na stránke epravo.sk tu. 

Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky