Skládkovanie verzus recyklácia. Stihneme termíny?

Zvýšenie poplatku za uskladnenie odpadu je krok správnym smerom. Špeciálna správa včasného varovania sa vo veľkom dotýka Slovenska. Aké kroky odporúča táto správa? Stihneme termíny od Európskej komisie? 

Viac v článku - https://euractiv.sk/section/komunalny-odpad/opinion/skladkovanie-verzus-recyklacia-stihneme-terminy/


Autor:
Jozef Semančín

Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky