Usmernenie o kamerových systémoch

Európsky výbor pre ochranu osobných údajov (EDPB) prijal po verejnej konzultácii, dňa 29. januára 2020, konečnú verziu usmernenia o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov, ktoré zásadným spôsobom upravuje podmienky ich prevádzkovania.

Celé znenie usmernenia nájdete na:

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_en


Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky