Vítame v tíme nového kolegu

Naša pracovná rodina má nového člena. Ako spolupracujúci advokát sa k nám pridal JUDr. Stanislav Demčák. Má dlhoročnú prax v poskytovaní právneho poradenstva bankovým subjektom a finančným inštitúciám, a to najmä v oblasti obchodného práva, transakcií, bankového práva, poisťovníctva, zmenkového práva, stavebného sporenia, konkurzov, reštrukturalizácií a sporovej agendy.

Stanislav je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Rigoróznu prácu obhájil na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave. Aktuálne študuje na Právnickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne v programe LL.M. v práve informačných a komunikačných technológií.

Tešíme sa na spoluprácu!

 


Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky