JUDr. Patrik Rako, PhD. LL.M. LL.M.

JUDr. Patrik Rako, PhD. LL.M. LL.M.

Advokátsky koncipient

prako@semancin.sk

Mobil: +421 911 949 272
Tel.: +421 2 32 609 451

"Priemernosť sa nedá obhájiť."

 

 


Absolvoval štúdium Emory University School of Law so zameraním na americký právny systém a white-collar crime. Okrem toho študoval na City University of Hong Kong, School of law so zameraním na ADR, medzinárodné investičné právo a bankové právo. Trestné právo absolvoval v doktorskom študijnom programe na Paneurópskej vysokej škole so zameraním na spravodlivý proces.

V rámci pôsobenia v USA absolvoval Kessler-Eidson Trial Techniques program organizovaný v spolupráci s National Institute for Trial Advocacy. Zameranie bolo na vedenie adversárneho procesu, litigačné techniky a pokročilé apelačné techniky potrebné pre prax, akým je napr. manažment súdneho procesu. Okrem toho, súčasťou boli základy vzťahov s klientami (client counselling).

Následne pôsobil na pozícii International Fellow v American Center for Law and Justice. V tejto pozícii bol súčasťou tímu, ktorý zodpovedal za poradenstvo predsedajúcej krajine 6. Komisie OSN – Izraela. To zahŕňalo prípravu podaní, právnych analýz a návrhov riešení sledujúce naplnenie mandátu predsedníckej krajiny a jej cieľov. Takisto spolupracoval na právnych stanoviskách, ktoré boli v mene Izraela prezentované pred Medzinárodným trestným súdom v konaniach, ktoré sa viedli v danej veci. Súčasťou bolo taktiež absolvovanie vyjednávaní v rámci mandátu.

Okrem toho sa zameriaval na zosúlaďovanie postupov s medzinárodnými štandardami a právom v oblasti trestného práva. Takisto sa podieľal na riešení prípadov, kde klienti boli v špecifických podmienkach v Sudáne, Iráne, či Turecku.

Tieto skúsenosti mu umožnili získať vysokú kultúrnu senzitivitu pri zlaďovaní rôznorodých záujmov. Taktiež počas štúdia pôsobil v The Carter Center participovaním na projekte boja proti terorizmu.

Zameriava sa hlavne na compliance, best practices, trestné právo, dispute resolution a banking law, ako aj na medzinárodné trestné právo a s tým súvisiaci ústavné otázky.  

 

Referencie

Právne poradenstvo poskytnuté banke pri mimosúdnom work out riešení pohľadávky vo výške viac ako 30 miliónov EUR (on balace & off ballance) voči stavebnej firme.

Právne poradenstvo poskytnuté banke pri syndikovanom financovaní v hodnote 200 miliónov EUR.

Právne poradenstvo poskytnuté banke pri bilaterálnom financovaní výstavby bytového komplexu v hodnote viac ako 22 miliónov EUR.

Vzdelanie

Trnavska Univerzita, Právnická Fakulta (Bc., Mgr., JUDr.)
PEVS, Právnická Fakulta – PhD trestné pravo
City University, School of Law – LL.M. (ADR., Investment, Banking)
Emory University – LL.M. (Advanced Legal Studies)

Jazyky

Angličtina, Čeština, Nemčina

 

Pracovné skúsenosti

American Center for Law and Justice

The Center for Study Law and Religion, Emory Law School                 

Členstvo

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky