JUDr. Patrik Rako, PhD. LL.M. LL.M.

JUDr. Patrik Rako, PhD. LL.M. LL.M.

Advokátsky koncipient

prako@semancin.sk

Mobil: +421 911 949 272
Tel.: +421 2 32 609 451

"Priemernosť sa nedá obhájiť."

 

 


Absolvoval štúdium Emory University School of Law so zameraním na americký právny systém a white-collar crime. Okrem toho študoval na City University of Hong Kong, School of law so zameraním na ADR, medzinárodné investičné právo a bankové právo. Trestné právo absolvoval v doktorskom študijnom programe na Paneurópskej vysokej škole so zameraním na spravodlivý proces.

V rámci pôsobenia v USA absolvoval Kessler-Eidson Trial Techniques program organizovaný v spolupráci s National Institute for Trial Advocacy. Zameranie bolo na vedenie adversárneho procesu, litigačné techniky a pokročilé apelačné techniky potrebné pre prax, akým je napr. manažment súdneho procesu. Okrem toho, súčasťou boli základy vzťahov s klientami (client counselling).

Následne pôsobil na pozícii International Fellow v American Center for Law and Justice. V tejto pozícii bol súčasťou tímu, ktorý zodpovedal za poradenstvo predsedajúcej krajine 6. Komisie OSN – Izraela. To zahŕňalo prípravu podaní, právnych analýz a návrhov riešení sledujúce naplnenie mandátu predsedníckej krajiny a jej cieľov. Takisto spolupracoval na právnych stanoviskách, ktoré boli v mene Izraela prezentované pred Medzinárodným trestným súdom v konaniach, ktoré sa viedli v danej veci. Súčasťou bolo taktiež absolvovanie vyjednávaní v rámci mandátu.

Okrem toho sa zameriaval na zosúlaďovanie postupov s medzinárodnými štandardami a právom v oblasti trestného práva. Takisto sa podieľal na riešení prípadov, kde klienti boli v špecifických podmienkach v Sudáne, Iráne, či Turecku.

Tieto skúsenosti mu umožnili získať vysokú kultúrnu senzitivitu pri zlaďovaní rôznorodých záujmov. Taktiež počas štúdia pôsobil v The Carter Center participovaním na projekte boja proti terorizmu.

Zameriava sa hlavne na compliance, best practices, trestné právo, dispute resolution a banking law, ako aj na medzinárodné trestné právo a s tým súvisiaci ústavné otázky.  

 

Referencie

Právne poradenstvo faktoringovej spoločnosti pri uzatváraní zmluvy na poistenie pohľadávok.

Právne poradenstvo poskytnuté banke pri mimosúdnom work out riešení pohľadávky vo výške viac ako 30 miliónov EUR (on balace & off ballance) voči stavebnej firme.

Právne poradenstvo poskytnuté banke pri syndikovanom financovaní koľajových vozidiel v hodnote viac ako 190 miliónov EUR.

Vzdelanie

Trnavska Univerzita, Právnická Fakulta (Bc., Mgr., JUDr.)
PEVS, Právnická Fakulta – PhD trestné pravo
City University, School of Law – LL.M. (ADR., Investment, Banking)
Emory University – LL.M. (Advanced Legal Studies)

Jazyky

Angličtina, Čeština, Nemčina

 

Pracovné skúsenosti

American Center for Law and Justice

The Center for Study Law and Religion, Emory Law School                 

Členstvo

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky