Mgr. Radovan Križalkovič

Mgr. Radovan Križalkovič

Advokátsky koncipient

rkrizalkovic@semancin.sk

+421 904 454 909 

"K výzvam pristupujem s nadšením."


Radovan Križalkovič je advokátskym koncipientom.

Radovan sa počas magisterského štúdia zameriaval predovšetkým na problematiku praktickej aplikácie trestnej zodpovednosti právnických osôb v slovenskom právnom prostredí.

Počas bakalárskeho štúdia sa zúčastňoval na simulovaných súdnych sporoch európskeho práva a venoval sa otázkam súladu slovenskej úpravy verejného obstarávania s európskou legislatívou a  absolvoval stáž na Úrade pre verejné obstarávanie. Praktické skúsenosti začal čerpať už počas bakalárskeho štúdia a to predovšetkým so zameraním na právo obchodných spoločností.

Radovan počas štúdia absolvoval zahraničné výmenné programy (Portugalsko a Austrália).

V našej kancelárii sa Radovan zameriava najmä na oblasť duševného vlastníctva, práva informačných technológií, ochrany osobných údajov a trestného práva. 

Radovan je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Právnická fakulta, Universidade Nova de Lisboa, Lisabon

Jazyky

anglický

Pracovné skúsenosti

Poštová banka, a.s. – junior compliance specialist
Hillbridges s.r.o. – student associate

Členstvo

Slovenská advokátska komora

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky