JUDr. Stanislav Demčák

JUDr. Stanislav Demčák

Advokát

sdemcak@semancin.sk 

+421 903 909 922

„Precíznosť, odbornosť, racionálnosť a efektívnosť sú cestou k spokojnému klientovi." 

 


Stanislav Demčák je spolupracujúcim advokátom našej advokátskej kancelárie. Má dlhoročnú prax v poskytovaní právneho poradenstva bankovým subjektom a finančným inštitúciám, a to najmä v oblasti obchodného práva, transakcií, bankového práva, poisťovníctva, zmenkového práva, stavebného sporenia, konkurzov, reštrukturalizácií a sporovej agendy.

Ako zástupca majoritných zabezpečených veriteľov participoval na viac ako 300 konkurzoch a reštrukturalizáciách vedených v Slovenskej republike.

Zároveň vystupoval ako správca konkurznej podstaty a reštrukturalizačný správca, pričom efektívne spravoval podniky a majetkové hodnoty v desiatkach miliónov eur.   

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Rigoróznu prácu obhájil na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave. Aktuálne študuje na Právnickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne v programe LL.M. v práve informačných a komunikačných technológií. Zaujíma sa o oblasť umelej inteligencie, ADR spory z doménových mien, GDPR, ochranu osobnosti a zodpovednostné právne vzťahy v digitálnom prostredí.  

 

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského

 

Jazyky

Anglický

Pracovné skúsenosti

SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.

 

Členstvo

Slovenská advokátska komora

 

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky