JUDr. Vladimír Hirjak

JUDr. Vladimír Hirjak

Seniorný právny expert

vhirjak@semancin.sk
+421 2 3219 94 90


Vladimír Hirjak sa zameriava na bankovníctvo, financie a dôchodkové sporenie, štátnu správu a miestnu samosprávu.

Vladimír Hirjak pôsobil 10 rokov vo vrcholných orgánoch skupiny ING na Slovensku a bol zodpovedný za riadenie externých vzťahov. Od roku 1995 do roku 2002 pôsobil ako zástupca riaditeľa a následne ako riaditeľ zastúpenia Českej spořitelny na Slovensku. V rokoch 1994 až 1995 pripravoval zriadenie zastúpenia a riadil zastúpenie ukrajinskej banky Lisbank na Slovensku. V rokoch 1992 až 1994 pôsobil v ZMOS, najprv ako riaditeľ legislatívno-právnej sekcie a verejných záležitostí a následne ako poverený ústredný tajomník.

Vladimír Hirjak ďalej pôsobil ako viceprezident Slovenskej ratingovej agentúry a člen dozornej rady Európskej ratingovej agentúry. Bol členom Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky. Dlhodobo pôsobil ako člen zhromaždenia delegátov za ING SR v Slovenskej asociácii poisťovní.

Vzdelanie

Univerzita Komenského, Bratislava - Doktor práv
Univerzita Komenského, Bratislava - Postgraduálne štúdium

Jazyky

Slovenský
Ruský
Ukrajinský
Nemecký

Pracovné skúsenosti

Manažér pre externé vzťahy, skupina ING v Slovenskej republike
Člen predstavenstva, ING dôchodková správcovská spoločnosť
Člen predstavenstva a člen dozornej rady, ING Tatry-Sympatia
Viceprezident, Slovenská ratingová agentúra
Zástupca riaditeľa a riaditeľ, zastúpenie Českej spořitelny v Slovenskej republike
Riaditeľ, zastúpenie Lisbank v Slovenskej republike
Riaditeľ sekcie legislatívno-právnej a verejných záležitostí a poverený ústredný tajomník, ZMOS

Členstvo

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky