Mgr. Zuzana Vido

Mgr. Zuzana Vido

Advokátka

zvido@semancin.sk 

+421 904 454 909

„Spoľahlivosť a efektívne právne riešenia.“


Zuzana Vido je spolupracujúcou advokátkou našej advokátskej kancelárie. Absolvovala štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je členkou Slovenskej advokátskej komory.

Zuzana absolvovala rôzne vzdelávacie programy ako napríklad Letnú školu trestného práva na Právnickej fakulte ELTE v Budapešti. Zuzana začala v praxi pôsobiť už počas štúdia ako právna asistentka v advokátskej kancelárii a neskôr pracovala na pozícii advokátskeho koncipienta, pričom svoju prax ukončila zložením advokátskej skúšky. Pred návratom do advokácie pracovala ako právnik na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, kde získala ďalšie skúsenosti z oblasti správneho práva a fungovania štátnej správy. Do nášho tímu sa dostala ako advokátka. Zuzana sa počas praxe venovala najmä obchodnému právu, nehnuteľnostiam, stavebníctvu a právu duševného vlastníctva. Publikuje na odborných právnických portáloch.

 

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského

 

Jazyky

Anglický

Maďarský

 

Pracovné skúsenosti

Fridrich Paľko, s.r.o. – advokátsky koncipient

MST PARTNERS, s.r.o. – advokátsky koncipient

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraniční – právnik

V4 Legal, s.r.o. – advokátka

 

Členstvo

Slovenská advokátska komora

 

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky