ENVIRODELIKTY 2021: Administratívne konanie pred SIŽP, kontrola, pokuty.

JUDr. Lucia Semančínová 27. 5. 2021

Na webinári ENVIRODELIKTY 2021, ktorý sa konal dňa 28. apríla 2021, sa naša kolegyňa Lucia Semančínová podelila o svoje skúsenosti z aplikácie aktuálne platnej legislatívy odpadového hospodárstva v praxi s presahom na trestnoprávnu a finančnú zodpovednosť subjektov. Vo svojom príspevku priblížila nielen aktuálny stav právnych predpisov, ale aj aktuálnu judikatúru a rozhodovaciu prax našich správnych orgánov na úseku životného prostredia a účastníkom poradila, ako postupovať pri kontrole SIŽP a následnom správnom konaní.

Webový portál ODPADY-PORTAL.SK priniesol súhrn jej príspevku, ktorý si môžete prečítať tu.

V článku sa dozviete

  • čo môžu a čo nemôžu kontrolóri,
  • aké práva má kontrolovaný subjekt,
  • čo sa považuje za priestupok a za iný správny delikt na úseku odpadového hospodárstva,
  • za čo môžete dostať pokutu,
  • ako sa brániť voči nezákonnej kontrole či neprimeranej výške pokuty,
  • ako bude prebiehať konanie o pokute,
  • alebo či a ako podať žalobu na súd.