Kariéra


V Advokátskej kancelárii SEMANČÍN & PARTNERS poskytujeme možnosť pracovať v priateľskom a motivujúcom kolektíve vynikajúcich slovenských právnikov s medzinárodnými skúsenosťami.

Uvedomujeme si, že každý z nás trávi v práci značnú časť svojho času; preto kladieme osobitný dôraz na udržiavanie a rozvíjanie otvorených a priateľských vzťahov na pracovisku. U každého kolegu podporujeme priebežné vzdelávanie, rozvoj systematického a analytického myslenia, osobnú iniciatívu a rozvoj komunikačných zručností.

Sme vždy radi, keď dostaneme zaujímavý životopis od perspektívneho kandidáta. Okrem kvalitného vzdelania a relevantných pracovných skúseností kladieme veľký dôraz na osobnostné a medziľudské kvality uchádzača, ktoré považujeme za veľmi dôležité pre prácu v našej kancelárii. Výborná znalosť anglického jazyka je nevyhnutná.

Ponúkame pracovné stáže pre študentov vyšších ročníkov právnických fakúlt.

Ak máte záujem s nami pracovať, pošlite nám prosím Váš životopis spolu so stručným sprievodným listom na e-mailovú adresu office@semancin.sk.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete tu.