Rodinné právo, dedenie a privátni klienti


Poskytujeme právne služby v oblasti rodinného práva pri mimosúdnych dohodách, ako aj zastupovanie na súde.

Zastupovali sme zahraničných klientov pri rozvode manželstva a pri úprave styku rodiča s dieťaťom, ako aj pri vysporiadaní spoluvlastníctva manželov; napriek použitiu zahraničného práva sa nám podarilo sprostredkovať dohodu medzi manželmi a rozviesť ich v lehote niekoľkých mesiacov. Zastupovali sme zahraničného klienta vo veci zníženia výživného. Poskytovali sme právne služby zahraničným klientom v oblasti dedičského práva. Rovnako tak zastupujeme klientov pri znížení alebo zvýšení výživného. V oblasti dedičského práva zastupujeme klientov pred notárom ako súdnym komisárom, ako aj pred súdom. Pravidelne vypracovávame závety, ako aj listiny o vydedení.

Poradíme Vám pri:

 • rozvode,
 • vysporiadaní BSM po rozvode,
 • rozdelení BSM pred zánikom manželstva,
 • vysporiadaní spoločného nájmu bytu manželmi,
 • úprave styku s dieťaťom,
 • zverení dieťaťa do striedavej starostlivosti,
 • zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti,
 • určení výživného na dieťa,
 • určení výživného na manžela/ku, príspevku na výživu pre rozvedeného manžela,
 • osvojení dieťaťa,
 • medzinárodných únosoch detí,
 • uznaní cudzích rozhodnutí v rodinných veciach.

V rámci dedičského práva Vám pomôžeme pred začatím dedičského konania, v priebehu dedičského konania a v dedičských sporoch, najmä:

 • vypracujeme pre Vás dohodu medzi dedičmi,
 • poskytneme Vám právne konzultácie pri vypracovaní závetu alebo vypracovaní listiny o vydedení,
 • poskytneme Vám právne zastúpenie v súdnom konaní o neplatnosť závetu poručiteľa a neplatnosť vydedenia, o zaradení aktív a pasív do dedičstva,
 • zabezpečíme ochranu oprávneného dediča,
 • zastúpime Vás v dedičských sporoch,
 • zastúpime Vás v dedičskom konaní pred notárom ako súdnym komisárom.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte našich špecialistov


Články


Referencie


V osobnej a citlivej rodinnej záležitosti človek potrebuje najlepšiu možnú podporu, to a ešte viac som dostal od Semančin & Partners. Boli tam so mnou počas celého procesu vybavovania rodinných záležitostí, boli neustále a okamžite k dispozícii a mali vynikajúce poznatky o tom, ako dosiahnuť pre mňa a moju rodinu najlepší výsledok.
Ignacio Sbampato, Argentína.

Kontaktný formulár


Podmienky ochrany osobných údajov