Mgr. Jozef Semančín, LL.M.

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.

Riadiaci partner

jsemancin@semancin.sk
+421 232 609 451

"Na čom sa dohodneme, to platí. Môžete sa na mňa spoľahnúť."

 


Jozef Semančín je zakladajúcim a riadiacim partnerom advokátskej kancelárie.
Absolvoval štúdium na University of Cambridge so špecializáciou na medzinárodné bankové a finančné právofinancovanie korporáciimedzinárodné obchodné súdnictvo a arbitráž, a hospodársku súťaž. Vďaka štúdiu na Cambridgskej univerzite získal znalosť práva v oblasti medzinárodného finančníctva a hospodárskej súťaže, ktoré mu umožňuje zastupovať klientov v cezhraničných transakciách.

S bohatými skúsenosťami v oblasti bankovníctva, derivátov a konkurzov Jozef dokáže poradiť zahraničným a slovenským klientom v komplexných transakciách s medzinárodným prvkom. Okrem iných, pripravoval dokumentáciu pre významné slovenské banky, ktorá zahŕňala spoluprácu a riadenie dánskych, maltských, luxemburských, maďarských a českých právnikov.

Jozef je špecialistom na právne poradenstvo v oblasti obranného priemyslu, a to ako v kontraktačnej činnosti tak aj v oblasti súdnych sporov. Zastupoval významnú izraelskú spoločnosť pri dovoze špeciálnej techniky do Afriky či významného slovenského obchodníka v spore so štátom. Advokátska kancelária SEMANČÍN & Partners je jedinou advokátskou kanceláriou na Slovensku, ktorá je členom Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu.

Ďalej sa špecializuje na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti duševného vlastníctva a informačných technológií (vrátane prípravy štruktúrovaných zmlúv). Pripravoval komplexnú zmluvnú dokumentáciu pre autora a dizajnéra závodného špeciálu K1 Attack a Praga Racing Car, vrátane ochrany duševného vlastníctva.

Venuje sa aj hospodárskej súťaži, najmä praktikám zneužívania dominantného postavenia. Jozef zastupoval významnú asociáciu slovenských producentov poľnohospodárskych produktov v konaní na Protimonopolnom úrade SR a podieľal sa na príprave sťažnosti pre Európsku komisiu pre zneužívanie dominantného postavenia.

V oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstvo dokáže poradiť pri aplikácii nového zákona o odpadoch, predovšetkým v súvislosti so zhodnocovaním a likvidáciou odpadov.

Referencie

Právne poradenstvo poskytnuté energetickej spoločnosti pri syndikovanom financovaní a refinancovaní v hodnote viac ako 185 miliónov EUR.

Právne poradenstvo poskytnuté banke pri bilaterálnom financovaní výstavby závodu v hodnote 25 miliónov EUR.

Právne poradenstvo pri zakladaní investičného fondu s účasťou štátu.

Povedali o nás

Jozefa poznám z minulosti, z prípravy úverovej dokumentácie pre veľký developerský projekt, pričom Jozef odviedol kvalitnú prácu.

JUDr. Ing. Ľubomír Škvaril, Privatbanka, a.s.

Kombinácia profesionálneho a osobného prístupu, ako aj porozumenie potrebám klienta, predstavuje u Jozefa garanciu naplnenia očakávania jeho klienta.

Rastislav Václavík, Tatrabanka, a.s.

Na spolupráci s Jozefom si vážim konštruktívnosť a efektívnosť pri hľadaní riešení.

Matúš Jurových, Penta Investment, s.r.o.
Vzdelanie

University of Cambridge, Veľká Británia - Master
Univerzita P. J. Šafárika, Košice - Magister

 

Jazyky

Slovenský
Anglický
Srbochorvátsky
Hebrejský

Pracovné skúsenosti

SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o.
Havel, Holásek & Partners
Linklaters

Slovenská sporiteľňa.

Členstvo

Slovenská advokátska komora
Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu
Izraelská obchodná komora na Slovensku

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky