Obchodné spoločnosti, fúzie a akvizície

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS poskytuje právne poradenstvo vo všetkých fázach života obchodných spoločností od voľby právnej formy podnikania, založenia, až po ich fúziu, rozdelenie alebo zánik.

Právne poradenstvo najčastejšie zahŕňa:

 • zakladanie obchodných spoločností vrátane asistencie pri získaní živnostenského oprávnenia, inej licencie na podnikanie, registrácie v obchodnom, prípadne inom osobitnom registri,
 • vypracúvanie zakladateľkách dokumentov obchodných spoločností (spoločenské zmluvy, zakladateľské zmluvy, zakladateľské listiny, stanovy),
 • príprava akcionárskych dohôd, poskytovanie poradenstva ohľadom práv akcionárov, vrátane záležitostí týkajúcich sa menšinových akcionárov,
 • právne poradenstva ohľadom povinností a zodpovednosti členov štatutárnych orgánov a iných funkcionárov obchodných spoločností,
 • konania valných zhromaždení, prípadne iných orgánov spoločností,
 • zabezpečovanie zmien údajov zapísaných v obchodnom registri (zmena štatutárnych orgánov, zmena sídla, prevod obchodných podielov a pod.),
 • právne poradenstvo pri zvyšovaní a znižovaní základného imania spoločností,
 • právne poradenstvo pri reorganizáciách spoločností, zmeny právnej formy, právne poradenstvo pri zlúčení, splynutí a rozdelení spoločností, vyčleňovaní činností do novovzniknutých spoločností.
 • právne poradenstvo pri likvidácii spoločností a inom zrušení a zániku spoločností.  

Pri fúziách a akvizíciách vykonávame pre našich klientov najmä:

 • právna previerka spoločností (due diligence),
 • štruktúrovanie transakcií,
 • príprava transakčnej dokumentácie (napr. zmluvy o prevode obchodných podielov, zmluvy o kúpe akcií, zmluvy o predaji podniku a pod.) a zastupovanie klientov na rokovaniach,
 • právne poradenstvo v oblasti kontroly koncentrácií a zastupovanie klientov v konaní o povolenie koncentrácie pred Protimonopolným úradom SR,
 • poradenstvo v oblasti financovania transakcií.

Okrem transakčného právneho poradenstva venujeme osobitnú pozornosť zastupovaniu klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach týkajúcich sa oblasti obchodných spoločností, fúzií a akvizícií.

Referencie

Právne poradenstvo súkromnému filmovému producentovi pri zakladaní filmového štúdia.

Právne poradenstvo poskytované privátnym klientom a spoločnostiam v súvislosti s likvidáciou viac ako 60 spoločností.

Právne poradenstvo poskytnuté privátnym klientom v súvislosti s predajom spoločnosti v oblasti elektroinštalačného materiálu.

Povedali o nás

S Jozefom spolupracujem viac ako 8 rokov a veľmi si vážim jeho profesionálny prístup k akejkoľvek agende, ktorú sme spolu riešili. Jeho pragmatický prístup k vyjednávaniu komplexných úverových podmienok vedie vždy k efektívnemu výsledku.

Michal Staroň, WOOD & Company

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky