Nehnuteľnosti a stavebníctvo

Nehnuteľnosti a stavebníctvo v posledných rokoch zažíva výrazný rozmach. Predaj a výstavba nehnuteľnosti sa aj vďaka politike lacných peňazí blíži k predkrízovej úrovni. Pre klienta je dôležité, aby právnik kvalitne vykonal právnu previerku nehnuteľností, navrhol vhodný spôsob kúpy/predaja, poradil pri získaní povolení pre výstavbu/kolaudáciu a pripravil dokumentáciu pre projektové financovanie.

Nehnuteľnosti a stavebníctvo predstavujú dôležitú oblasť špecializácie advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS.

Našim klientom poskytujeme právne poradenstvo pri kúpe a predaji akýchkoľvek nehnuteľností, vrátane právneho poradenstva pri štruktúrovaní transakcií, realizácií právneho due diligence, hĺbkovej analýze právnych rizík a zodpovednostných vzťahov a príprave a negociácií transakčnej dokumentácie.

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS ďalej poskytuje:

  • právnu previerky nehnuteľností,
  • komplexné právne poradenstvo pri príprave a revízii transakčnej dokumentácie (napr. zmluvy o výstavbe, developerské zmluvy, úverové zmluvy a dodávateľské zmluvy zmluvu);
  • poradenstvo pri rokovaní o transakčnej dokumentácii,
  • poradenstvo v súvislosti s územným a stavebným konaním,
  • komplexné právne poradenstvo pri verejnom obstarávaní pri výstavbe,
  • poradenstvo v súvislosti s ochranou životného prostredia.

Okrem právneho poradenstva pri realizácii rozličných transakcii v oblasti nehnuteľností a stavebníctva venujeme osobitnú pozornosť zastupovaniu klientov v súdnych sporoch a arbitrážach, ktoré sa týkajú nadobudnutia, výstavby a prenájmu nehnuteľností.

Referencie

Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s realizáciou unikátneho projektu multimediálneho centra na Slovensku.

Právne poradenstvo pre významnú finančnú skupinu v súvislosti s vysporiadaním práv k pozemkom pri realizácii administratívneho centra.

Právne poradenstvo pre významnú leasingovú spoločnosť pri príprave zmluvnej dokumentácie na leasing nehnuteľností.

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky