Mgr. Ivan Kadlečík

Mgr. Ivan Kadlečík

Advokát

ikadlecik@semancin.sk

+421 232 609 451


Ivan je od roku 2019 spolupracujúcim advokátom našej advokátskej kancelárie so špecializáciou na sektor elektronických komunikácií a technológií.

 

Po absolvovaní štúdia pôsobil 15 rokov ako podnikový právnik, manažér a Data Protection Officer
v spoločnostiach Slovenská sporiteľňa, a.s., T-Mobile Slovensko, a.s., O2 Slovakia, s. r. o. a Slovak Telekom, a.s. s dôrazom na právne a regulačné poradenstvo v oblasti telekomunikačného a správneho práva, obchodného práva, ochrany osobných a prevádzkových údajov a výstavby a prevádzky elektronických komunikačných sietí. Od roku 2016 pôsobí ako samostatný advokát.

 

Podstatnú súčasť jeho praxe v období posledných 15 rokov predstavuje poskytovanie právnej podpory poskytovateľom elektronických komunikačných sietí a služieb, dodávateľom technológií pre elektronické komunikačné siete a tiež niektorým národným regulačným orgánom v oblasti regulácie elektronických komunikácií, hospodárskej súťaže, výstavby a zdieľania sietí, právnej podpory vývoja a implementácie veľkoobchodných a maloobchodných telekomunikačných služieb a produktov
a vzťahového manažmentu s regulačnými orgánmi
. Venuje sa tiež právnej podpore v oblasti kybernetickej a fyzickej bezpečnosti, práva IT a práv duševného vlastníctva, vrátane trestnoprávnych aspektov tejto problematiky.

 

Počas svojej právnej praxe zastupoval poskytovateľov elektronických komunikačných služieb v množstve správnych konaní, ako aj v správnom súdnictve pri prieskume administratívnych rozhodnutí týkajúcich sa pridelenia a správy frekvencií, roamingu a iných foriem zdieľania sietí a ekonomickej a technickej regulácie elektronických komunikácií. Dlhodobo sa aktívne zúčastňoval na tvorbe telekomunikačnej a súvisiacej legislatívy v pracovných skupinách Ministerstva dopravy SR i Regulačného úradu.

 

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského

Jazyky

anglický 

Pracovné skúsenosti

Slovak Telekom, a.s.

Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.

T-Mobile Slovensko, a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

Členstvo

Slovenská advokátska komora

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky