Mgr. Ivan Kadlečík

Mgr. Ivan Kadlečík

Advokát

ikadlecik@semancin.sk

+421 232 609 451


Ivan Kadlečík je spolupracujúcim advokátom našej advokátskej kancelárie. Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je členom Slovenskej advokátskej komory.

Po absolvovaní štúdia pôsobil ako podnikový právnik a venoval sa právnemu a regulačnému poradenstvu v oblasti občianskeho, obchodného, bankového a správneho práva a ochrany osobných údajov.

Ďalšiu podstatnú súčasť jeho špecializácie predstavuje oblasť telekomunikačného a ICT práva, vrátane právnej podpory vývoja a implementácie veľkoobchodných a maloobchodných telekomunikačných služieb a produktov a pravidelnej komunikácie s regulačnými orgánmi a orgánmi ochrany práva. V týchto oblastiach od roku 2004 získaval skúsenosti na manažérskych a expertných pozíciách u viacerých telekomunikačných operátorov v Slovenskej republike. Od roku 2016 pôsobí ako advokát.

 

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského

Jazyky

anglický 

Pracovné skúsenosti

Slovak Telekom, a.s.

Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.

T-Mobile Slovensko, a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

Členstvo

Slovenská advokátska komora

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky