JUDr. Lucia Semančínová

JUDr. Lucia Semančínová

Seniorný právny expert

lsemancinova@semancin.sk
+421 917 523 986

"Vždy hľadám jasné a praktické riešenia vo Váš prospech."

Lucia Semančínová


Lucia sa špecializuje na oblasť ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti. Vypracovala bezpečnostnú dokumentáciu  a poskytovala poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov pre viac ako 200 organizácii. Okrem toho viacerých klientov zastupovala v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov a zúčastnila sa s klientmi aj niekoľkých kontrol. Lucia absolvovala skúšku zodpovednej osoby a poskytuje výkon externej zodpovednej osoby pre viacerých klientov. Zároveň získala certifikát Manažment informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001:2013, čo z nej robí ideálnu komplexnú poradkyňu pre právne otázky, ako aj otázky informačnej bezpečnosti. Okrem toho je Lucia členkou najväčšej medzinárodnej asociácie, ktorá združuje odborníkov v oblasti ochrany osobných údajov IAPP (The International Association of Privacy Professionals). V rámci tejto oblasti sa Lucia venuje aj lektorskej činnosti a vedie školenia k ochrane osobných údajov a jej aplikácii v praxi.

Ďalej sa Lucia venuje problematike hospodárskej súťaže. Má 11-ročnú prax na Protimonopolnom úrade SR ako casehandler na odbore zneužívania dominantného postavenia a na odbore dohôd obmedzujúcich súťaž. V rámci vyšetrovania sa zúčastnila viacerých neohlásených inšpekcií v priestoroch podnikateľov za účelom získania dôkazov. Okrem toho je spoluautorkou publikácie vydanej Protimonopolným úradom SR Kartelové dohody vo verejnom obstarávaní, v ktorej sa zamerala na objasnenie ich vzniku a fungovania a popis jednotlivých indícii, ktoré napomáhajú odhaľovaniu kolúzie vo verejnom obstarávaní.

Prax v oblasti verejného obstarávania získala Lucia na Úrade pre verejné obstarávanie SR na odbore námietok, kde rozhodovala v mnohých verejných obstarávaniach o námietkach uchádzačov. Lucia poskytuje komplexné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania ako pre obstarávateľov a verejných obstarávateľov, tak aj pre uchádzačov a záujemcov.

Lucia sa ďalej zameriava na právo obchodných spoločností, zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach, prevody obchodných podielov a zrušovanie spoločností, najmä formou zlúčenia a likvidácie. Lucia poskytovala poradenstvo v tejto oblasti pre viac ako 80 spoločností.

V advokátskej kancelárii zastrešuje aj oblasť pracovného práva a poradenstvo pre privátnych klientov v rodinných a dedičských veciach. V rámci toho poskytuje PRO BONO poradenstvo aj ľuďom v hmotnej núdzi prostredníctvom Centra právnych služieb, predovšetkým v rodinných záležitostiach.

Referencie

Prijatie záväzných vnútropodnikových pravidiel vo veci cezhraničného prenosu osobných údajov v rámci EHS ako aj do tretích krajín pre nadnárodnú spoločnosť pôsobiacu v IT oblasti.

Zastupovanie výrobného podniku vo veci osobitnej registrácie biometrického dochádzkového systému.

Komplexné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov pre veľkého poskytovateľa facility manažmentu s prevádzkami v rámci celého Slovenska vrátane poradenstvo v oblasti whistleblowingu.

Povedali o nás

So službami Vašej spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov som bol absolútne spokojný, predviedli ste profesionálnu prácu.

Ing. Peter Adamec, PhD., konateľ P.A.EnergoConsulting, s.r.o.

Vo svojom mene chcem poďakovať za profesionálny prístup JUDr. Semančínovej za poskytnutú službu. Oceňujem najmä flexibilitu, ústretový a ľudský prístup, želám jej aj firme veľa spokojných klientov. Vaše služby odporúčam aj ďalej.

JUDr. Alica Packová Zväz potápačov Slovenska

Spolupráca s pani Semančínovou bola veľmi príjemná. Je to odborník v oblasti Ochrany osobných údajov a po skončení vypracovania projektu ochotne poradí a odpovie na dodatočné otázky.

Romana Sojáková, vedúci personálneho a mzdového oddelenia, AB Facility s.r.o.
Vzdelanie

Univerzita P. J. Šafárika, Košice – JUDr.

Jazyky

Slovenský
Anglický
Nemecký

Pracovné skúsenosti

SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o.
Firemné poradenstvo s.r.o.
Protimonopolný úrad SR
Úrad pre verejné obstarávanie SR

Členstvo

Slovenská advokátska komora
The International Association of Privacy Professionals

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky